Thời gian nộp thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử đã và đang là công cụ đắc lực, hiện đại và tân tiến nhất dành cho kế toán viên nói riêng và doanh nghiệp nói chung trong thời đại công nghệ số hiện nay. Trước thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử đang gần kề, nhiều doanh nghiệp trên cả nước đã đồng loạt hưởng ứng chuyển đổi từ dùng hóa đơn truyền thống sang sử dụng hóa đơn điện tử. Đây là một ứng dụng, phần mềm và đồng thời cũng là một phương tiện mới nên không thể tránh khỏi bỡ ngỡ cho những người mới lần đầu sử dụng. Và một trong những điểm mới đó phải kể đến thời hạn nộp thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu là khi nào? Để giải quyết câu hỏi này, bạn đọc hãy cùng tôi tìm hiểu thông tin qua bài viết dưới đây.
Căn cứ tại Thông tư 32/2011/TT-BTC, đối với doanh nghiệp lần đầu phát hành hóa đơn điện tử, thời hạn nộp thông báo phát hành hóa đơn điện tử được quy định cụ thể như sau:
Các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức phải nộp và gửi hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn điện tử đến cơ quan Thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 5 ngày trước khi doanh nghiệp bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử và trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký thông báo phát hành.

thời hạn nộp thông báo phát hành hóa đơn

Có một số điểm cần lưu ý mà quý doanh nghiệp không thể bỏ qua như sau: Căn cứ tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư 37/2017/TT-BTC có quy định:
– Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải đồng thời được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất hai 2 ngày trước khi đơn vị, tổ chức kinh doanh bắt đầu tiến hành sử dụng hóa đơn.
– Thông báo phát hành hóa đơn bao gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ. Trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn, Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức kinh doanh thanh lý hợp đồng in khi đã lập và làm Thông báo phát hành hóa đơn. Đối với hợp đồng đặt in hóa đơn thì không có quy định về thời hạn thanh lý hợp đồng (đối với hóa đơn đặt in) và không bị xử phạt.
– Đối với trường hợp khi nhận được Thông báo phát hành do cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức gửi đến, cơ quan quản lý Thuế phát hiện thông báo phát hành không đảm bảo đúng đủ nội dung theo đúng quy định thì trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo phát hành hóa đơn, cơ quan quản lý thuế phải có văn bản thông báo cho cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức biết. Khi đó, những đối tượng này phải có trách nhiệm điều chỉnh để lập và nộp thông báo phát hành hóa đơn mới.
– Sau 02 ngày kể từ khi gửi thông báo phát hành hoá đơn điện tử lần đầu qua mạng. Tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp, tổ chức bắt đầu được phép sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật.
Như vậy, doanh nghiệp cần lưu ý mốc thời gian quy định nộp thông báo phát hành hóa đơn điện tử để đảm bảo tuân thủ đúng, đủ theo quy định của pháp luật.

https://egiadinh.net/nguoi-dung-danh-gia-the-nao-ve-phan-mem-itaxviewer/

https://egiadinh.net/mot-so-thuat-ngu-viet-tat-khi-nop-thue-dien-tu-etax/

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *