Quy định về hóa đơn có mã và không có mã của cơ quan thuế

Hóa đơn điện tử được chia làm 02 loại là hóa đơn điện tử có mã và không có mã của cơ quan thuế. Quy định về hóa đơn đối với hai loại hóa đơn này như cách thu hồi hóa đơn điện tử đều giống nhau, chính vì vậy, nhiều doanh nghiệp, người dùng còn vướng mắc về việc vậy, 2 loại hóa đơn này có điểm khác biệt nào nổi bật. Cùng tìm hiểu chi tiết quy định về hóa đơn có mã và không có mã của cơ quan thuế trong bài viết dưới đây.

Sự khác nhau giữa hóa đơn có mã và không có mã

Hóa đơn điện tử không có mã và Hoá đơn điện tử có mã xác thực theo quyết định 1209/2015/QĐ

– BTC giống nhau ở chỗ đều là“tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử.”
Khác nhau:

– Hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế (sau đây được gọi là hóa đơn xác thực) là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã xác thực và số hóa đơn xác thực qua hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế.

hóa đơn điện tử

– Số hóa đơn xác thực: là dãy số có cấu trúc theo quy định của Tổng cục Thuế và được cấp bởi hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế.

– Mã xác thực: là chuỗi ký tự được mã hóa và được cấp bởi hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế.

Hóa đơn điện tử có mã thường được áp dụng chủ yếu cho các doanh nghiệp gặp rủi ro về thuế, trốn thuế theo quy định. Nếu doanh nghiệp đã sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì sẽ không phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn như khi sử dụng hóa đơn điện tử không có mã.

Như vậy có thể thấy, về cơ bản, hóa đơn điện tử có mã và hóa đơn điện tử không có mã có sự khác nhau rõ rệt. Tuy nhiên, đối với quy trình xử lý hóa đơn khi có sai sót của 2 loại hóa đơn này lại tương tự nhau. Do đó, các doanh nghiệp có thể dễ dàng xử lý hóa đơn một cách thuận tiện.

Doanh nghiệp nên sử dụng loại hoá đơn điện tử nào?

Hiện tại, hóa đơn điện tử đang được nhiều các doanh nghiệp triển khai sử dụng vì hiệu quả và những lợi ích to lớn mà hóa đơn này mang lại. hơn thế nữa, do tính chất dễ sử dụng, nên các doanh nghiệp không gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai. Hiện tại, loại hóa đơn đang được nhiều doanh nghiệp sử dụng nhất là hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, do không phải kết nối điện tử trực tiếp đến hệ thống cấp mã của Tổng Cục Thuế. 

DN được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng trong trường hợp nào?

Các trường hợp cá nhân, DN không phải quyết toán thuế TNCN

– Hoá đơn điện tử có mã xác thực theo quyết định số 1209/2015/QĐ-BTC được thí điểm sử dụng từ 2015 đến nay có khoảng 300 doanh nghiệp sử dụng (bao gồm 200 doanh nghiệp thí điểm ở Hà Nội và Hồ Chính Minh ngay từ đầu) chúng ta thấy lượng doanh nghiệp dùng hoá đơn điện tử có mã xác thực tăng chậm là do tính chất bắt buộc phải kết nối với hệ thống của Tổng Cục Thuế khó khăn và phức tạp hơn. Chủ yếu áp dụng cho các doanh nghiệp gặp nhiều rủi ro về thuế và trốn thuế.

Với những chia sẻ trên hy vọng đã giúp các doanh nghiệp nắm được các quy định về hóa đơn điện tử có mã và hóa đơn không có mã; sự khác nhau giữa hóa đơn điện tử có mã và hóa đơn điện tử không có mã, từ đó lựa chọn được loại hóa đơn điện tử phù hợp nhất với doanh nghiệp mình.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *