Nội dung nào không bắt buộc có trên hóa đơn GTGT?

Khi phát sinh giao dịch về bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ theo quy định, hóa đơn sẽ được xuất ra để ghi nhận thông tin giao dịch đó. Đối với mỗi loại hóa đơn, doanh nghiệp sẽ phải thể hiện trên đó những nội dung bắt buộc. Tuy nhiên với một số trường hợp đặc biệt, có một số nội dung sẽ không nhất thiết phải có trên hóa đơn. Bên cạnh việc tìm hiểu về quy định bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử, quy định về nội dung bắt buộc trên hóa đơn,… bài viết này sẽ chia sẻ về những nội dung không bắt buộc có trên hóa đơn GTGT, mời quý bạn đọc cùng theo dõi.

Hóa đơn GTGT hay còn gọi là hóa đơn đỏ là hóa đơn chính thức do Bộ Tài Chính ban hành và áp dụng cho các doanh nghiệp kê khai và tính thuế theo phương pháp khấu trừ. Trên hóa đơn GTGT sẽ cần ghi rõ tên, địa chỉ, mã số thuế của bên bán và bên mua (nếu có), danh mục hàng hóa dịch vụ, giá trị tính thuế GTGT, thuế suất.

Đặc điểm của hóa đơn giá trị gia tăng:

– Hóa đơn GTGT là hóa đơn có giá trị về mặt pháp lý.

– Hóa đơn được Bộ Tài Chính phát hành hoặc cho phép phát hành đều hợp pháp.

– Hóa đơn GTGT tách riêng giá trị hàng hóa riêng và giá trị tăng thêm của hàng hóa.

– Hóa đơn GTGT được khấu trừ thuế đầu vào.

hóa đơn GTGT

1. Các nội dung bắt buộc nhưng không nhất thiết thể hiện trên hóa đơn GTGT

Theo quy định của Thông tư 39/2014/TT-BTC thì mỗi hóa đơn GTGT cần phải có các nội dung bắt buộc như tên hóa đơn; ký hiệu mã số hóa đơn…

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, khi phát hành có những nội dung không bắt buộc có trên hóa đơn GTGT không nhất thiết có đầy đủ các nội dung bắt buộc. Cụ thể:

a. Chữ ký người mua, dấu của người bán

Trường hợp này áp dụng trong hóa đơn điện; hóa đơn nước; hóa đơn dịch vụ viễn thông; hóa đơn dịch vụ ngân hàng đáp ứng đủ điều kiện tự in. Trường hợp kinh doanh dịch vụ thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “đơn vị tính”;

b. Một số trường hợp khác

Một số trường hợp sau không nhất thiết phải có đầy đủ các nội dung bắt buộc, trừ trường hợp nếu người mua là đơn vị kế toán yêu cầu người bán phải lập hóa đơn GTGT có đầy đủ các nội dung, bao gồm:

– Tên, địa chỉ, mã số thuế, chữ ký của người mua, dấu của người bán đối với hóa đơn tự in của tổ chức kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại được thành lập theo quy định của pháp luật;

– Tiêu thức “dấu của người bán” đối với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn với số lượng lớn, chấp hành tốt pháp luật thuế; trên cơ sở có yêu cầu của doanh nghiệp, căn cứ đặc điểm hoạt động kinh doanh, phương thức tổ chức bán hàng, cách thức lập hóa đơn của doanh nghiệp, Cục thuế xem xét và có văn bản hướng dẫn cụ thể;

– Các trường hợp khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

Hướng dẫn làm tờ khai quyết toán TNDN năm trên phần mềm HTKK

Làm thông báo phát hành hóa đơn điện tử sau bao lâu thì được sử dụng?

2. Nội dung không bắt buộc trên hóa đơn GTGT đã lập

Ngoài các nội dung bắt buộc được quy định đối với mỗi hóa đơn thì tổ chức kinh doanh có thể tạo thêm các thông tin khác phục vụ cho hoạt động kinh doanh, kể cả tạo logo, hình ảnh trang trí hoặc quảng cáo. Đây cũng chính là nội dung không bắt buộc có trên hóa đơn GTGT.

Tuy nhiên cần lưu ý là các thông tin tạo thêm phải đảm bảo phù hợp với pháp luật hiện hành, không che khuất, làm mờ các nội dung bắt buộc phải có trên hóa đơn.

Trên đây là một số thông tin về những nội dung không bắt buộc hiển thị trên hóa đơn GTGT. Kế toán cần tìm hiểu kỹ trước khi áp dụng vào doanh nghiệp để tránh những sai sót không đáng có.

 

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *