Một số thuật ngữ viết tắt khi nộp thuế điện tử eTax

Trong khi sử dụng hệ thống dịch vụ thuế điện tử eTax, người dùng cần chú ý các thuật ngữ viết tắt đã được quy định cụ thể để có thể triển khai một cách đúng quy định, nhanh chóng và hiệu quả. Trong bài viết này sẽ cập nhật cụ thể các thuật ngữ viết tắt khi nộp thuế điện tử mới.

Từ viết tắt trên Hệ thống thuế điện tử eTax

1.      NNT: Người nộp thuế
2.      CQT: Cơ quan thuế
3.      MST: Mã số thuế
4.      NSNN: Ngân sách nhà nước
5.      GNT: Giấy nộp tiền
6.      KBNN: Kho bạc nhà nước
7.      NHTM: Ngân hàng thương mại
8.      iHTKK: Hệ thống hỗ trợ kê khai
9.      NTĐT: Hệ thống nộp thuế điện tử
10. CKS: Chữ ký số
11. NNT/ĐLT: Người nộp thuế/đại lý thuế
12. GTGT: Giá trị gia tăng
13. NTĐT: Nộp thuế điện tử
14. TK: Tài khoản
15. Mã NDKT: Mã Nội dung kinh tế
16. USD: Đô la Mỹ
17. VNĐ: Việt Nam đồng.

Trên đây là 17 từ viết tắt được cơ quan thuế quy định, hi vọng giúp ích được cho doanh nghiệp trong quá trình triển khai kê khai thuế, nộp thuế điện tử.

thuế điện tử

Giới thiệu hệ thống eTax

Các chức năng của hệ thống thuế điện tử eTax:

–           Chức năng Đăng ký tài khoản sử dụng dịch vụ thuế điện tử (tương tự iHTKK, NTĐT) đáp ứng quy định tại Thông tư 110/2015/TT-BTC (NNT đăng ký và được sử dụng tất cả các dịch vụ điện tử). Các DN đang hoạt động đã đăng ký dịch vụ khai thuế, nộp thuế điện tử với cơ quan thuế sẽ được chuyển đổi tài khoản từ hệ thống iHTKK, NTĐT sang eTax, không yêu cầu phải đăng ký lại từ đầu.
–           Chức năng Khai thuế điện tử đáp ứng hoàn toàn như chức năng hiện tại của hệ thống iHTKK.
–           Chức năng Nộp thuế điện tử đáp ứng hoàn toàn các chức năng hiện tại của hệ thống NTĐT. Ngoài ra, bổ sung chức năng Phê duyệt giấy nộp tiền (GNT): NNT có thể phân quyền chức năng lập GNT và phê duyệt GNT cho các tài khoản khác nhau đảm bảo tính kiểm soát chặt chẽ việc nộp thuế khi NNT có nhu cầu.
–           Chức năng Hoàn thuế điện tử đáp ứng hoàn toàn như chức năng hiện tại của hệ thống iHTKK.
–           Chức năng Quản lý doanh nghiệp hỗ trợ cho các doanh nghiệp tự tạo và phân quyền cho các tài khoản con để quản lý bên trong doanh nghiệp.
–           Các chức năng tra cứu : Tra cứu nghĩa vụ kê khai theo đăng ký; Tra cứu số thuế phải nộp (Số thuế phải nộp, số nộp thừa, số khấu trừ chuyển kỳ sau); Tra cứu thông tin nghĩa vụ thuế (Số thuế phát sinh theo tờ khai, Số thuế phát sinh theo chứng từ nộp thuế, Số thuế phát sinh theo các quyết định ấn định từ Cơ quan Thuế)
 

https://egiadinh.net/

https://egiadinh.net/tin-tuc/

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *