Lưu ý những điều Đảng viên không được làm khi vào Đảng

Những điều Đảng viên không được làm dưới đây sẽ giúp Đảng Cộng Sản Việt Nam hạn chế được phần nhiều tình trạng tiêu cực trong bộ máy nhà nước.

Căn cứ vào Quy định số 47-QĐ/TW, Ban chấp hành Trung ương quy định về những điều đảng viên không được làm như sau:

1- Sử dụng lời nói hoặc hành động trái với điều lệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Đảng; có hành vi hành động làm trái pháp luật, vi phạm pháp luật.

2- Cung cấp, để lộ hoặc làm mất thông tin, tài liệu bí mật hoặc những sự việc chưa được phép công bố của Đảng và Nhà nước; có hành vi tuyên truyền, tán phát hoặc xúi giục người khác phát tán thông tin, tài liệu ra bên ngoài dưới mọi hình thức.

3- Vu  khống, bịa đặt thông tin không có căn cứ chính xác, sai lệch sự thật, không có thái độ cải chính. Tàng trữ, phát tán tác phẩm, công trình nghiên cứu văn học nghệ thuật trái phép, mang tính bạo động ảnh hưởng xấu trong xã hội.

Xây dựng Đảng vững mạnh, Đảng viên phải chấp hành tốt các quy định

4- Những điều Đảng viên không được làm như tổ chức, xúi giục, tham gia các hoạt động bè phái, chia rẽ gây mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ. Lợi dụng chức quyền, nhân danh phản ánh, đóng góp ý kiến nhằm đả kích, xúc phạm, đưa ra ý kiến đánh giá tùy tiện , có thái độ đe dọa đối với người khác.

5- Viết đơn, tố cáo mang tính bịa đặt, mạo danh người khác để xúi giục, kích động, cưỡng ép người khác làm việc sai trái pháp luật.

6- Tổ chức, tham gia các hội, cuộc biểu tình, tụ tập gây rối, mất trật tự an ninh  trái quy định của pháp luật.

7- Đảng viên (kể cả cấp uỷ viên và đảng viên là cán bộ diện cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ quản lý) không được tự ứng cử, nhận đề cử và tự đề cử các chức danh của tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội (theo quy định).

8- Thái độ quan liêu, tinh thần làm việc thiếu trách nhiệm, bao che tội ác, nhũng nhiễu khi thực hiện nhiệm vụ.

9- Những điều Đảng viên không được làm hoặc làm trái quy định về: quản lý nhà, đất, tài sản, vốn, tài chính của Đảng và Nhà nước; huy động vốn và cho vay vốn tín dụng; thẩm định, phê duyệt, đấu thầu dự án; thực hiện chính sách an sinh xã hội, cứu trợ, cứu nạn; công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, các quy định trong hoạt động tố tụng gây thiệt hại lớn ảnh hưởng đến bộ phận, phòng ban lãnh đạo nhà nước.

10- Có hành động can thiệp, tác động đến tổ chức, cá nhân nhằm được bổ nhiệm, đề cử có mục đích trái quy định của nhà nước.

11- Đảng viên đứng ra trực tiếp chủ trì, tham mưu, tự ý ban hành các văn bản phạm pháp, không được sự cho phép của Nhà nước. Lợi dụng chức quyền để tạo điều kiện cho anh em họ hàng, bố mẹ có vị trí chức vụ công tác để trục lợi.

12- Có hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ; lợi dụng vị trí công tác nhằm hưởng thù lao dưới mọi hình thức trái quy định.

13- Báo cáo, lập hồ sơ, kê khai lý lịch không trung thực; kê khai tài sản, thu nhập không đúng quy định; tham gia các hoạt động rửa tiền, mở tài khoản nước ngoài bất hợp pháp.

14- Có hành động mua chuộc, đút lót, lợi dụng người có trách nhiệm để thực hiện những hành vi bí mật, trái pháp luật nhằm trục lợi cho bản thân.

15- Sử dụng công quỹ , kê khai trái phép nhằm che giấu sự thật, ví dụ như tặng quà, thăm viếng, mua sắm trang thiết bị, kê khai thông tin lệch lạc vượt quá tiêu chuẩn.

16- Sử dụng nguồn tài trợ của tốt chức để tạo điều kiện cho bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột đi du lịch, tham quan, học tập, chữa bệnh ở trong nước hoặc ngoài nước mà chưa được sự cho phép.

17- Trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia, tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi trái quy định, sử dụng chất kích thích bị cấm như ma túy, rượu chè, tệ nạn xã hội.. có hành vi bạo lựa gia đình, vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

18- Mê tín, di đoan, tự ý lập đền thờ, miếu chùa, tham gia tổ chức ủng hộ tôn giác bất hợp pháp. Lợi dụng chức danh để trục lợi cho bản thân.

19- Tổ chức xa hoa, lãng phí nhằm trục lợi như tiệc cưới,  tang lễ, các ngày lễ, tết, sinh nhật, lên chức, lên cấp, chuyển công tác.

Trên đây là những điều Đảng viên không được làm theo quy định của nhà nước, hy vọng bài viết mang lại thông tin hữu ích cho bạn đọc để có thêm hiểu biết về chính trị xã hội nước nhà.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *