Hướng dẫn làm tờ khai quyết toán TNDN năm trên phần mềm HTKK

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế có kỳ tính thuế theo năm do đó doanh nghiệp chỉ cần lập và nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN theo năm. Trước đây, những thông tin về cách xuất hóa đơn điện tử, cách đăng nhập thuế điện tử etax, cách nộp tiền thuế qua mạng đã được kế toán tìm hiểu khá nhiều. Trong bài viết hôm nay, cách làm tờ khai quyết toán thuế TNDN trên phần mềm HTKK sẽ được gửi đến những bạn kế toán còn đang vướng mắc.

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm HTKK, chọn mục Thuế Thu nhập Doanh Nghiệp, chọn tiếp mục Quyết toán TNDN năm (03/TNDN).

Bước 2: Phần mềm sẽ hiện thị ra Bảng Chọn kỳ tính thuế, bạn chọn Năm quyết toán, Tờ khai lần đầu hoặc Tờ khai bổ sung. Sau đó đến phần chọn phụ lục kê khai: chúng ta cần chọn phụ lục cơ bản dành cho ngành SXKD thông thường là: 03-1A/TNDN. Chọn xong các bạn ấn Đồng ý.

Bước 3: Phần mềm sẽ xuất hiện giao diện để làm tờ khai quyết toán TNDN.

thuế TNDN

Bước 4: Hoàn thiện Phụ lục 03-1A/TNDN trước. Phần mềm sẽ tự động tổng hợp số liệu lên chỉ tiêu A1 trên tờ khai quyết toán.

Bước 5: Chi tiết cách làm tờ khai quyết toán 03/TNDN

1. Chỉ tiêu [A1] (Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN): Chỉ tiêu này phản ánh tổng số lợi nhuận của cơ sở kinh doanh trong kỳ tính thuế theo quy định của pháp luật.

Chú ý: Không phải nhập vào chỉ tiêu này. Các bạn làm trên phụ lục 03-1A/TNDN (hoặc 1B, 1C). Sau đó ấn Ghi thì khi đó phần mềm đã tự động cập nhật số sang Chỉ tiêu A1.

2. Các chỉ tiêu B: Từ B1 đến B14 là các chỉ tiêu điều chỉnh. Sở dĩ có các chỉ tiêu này do có sự chênh lệch giữa Luật kế toán và Luật Thuế:

– Về doanh thu: Được ghi nhận theo chuẩn mực kế toán số 14

– Về chi phí: Là toàn bộ chi phí mà DN các bạn đã bỏ ra để thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh; là chi phí được trừ mà đã đáp ứng đủ điều kiện của luật thuế TNDN.

– Chỉ tiêu [B4] (Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế): Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ các khoản chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN.

– Chỉ tiêu [C1] (Thu nhập chịu thuế) = B13: Phần mềm tự động nhảy.

– Chỉ tiêu [C2] (Thu nhập miễn thuế): Là khoản thu nhập được miễn không tính vào thu nhập tính thuế trong năm theo quy định của Luật thuế TNDN, khoản thu nhập này thường rất ít gặp (Nếu DN bạn không có thu nhập miễn thuế thì các bạn bỏ qua C2.)

– Chỉ tiêu [C3] (Chuyển lỗ và bù trừ lãi lỗ): Phần mềm sẽ tự động cập nhật

Lưu ý: Chỉ tiêu [C3a] (Lỗ trừ hoạt động SXKD được chuyển trong kỳ): Phần mềm sẽ tự động cập nhật từ PL 03-2A. Các bạn phải chuyển lỗ trên phụ lục 03-2A/TNDN. Nếu DN bạn năm trước lỗ, năm nay lãi và bạn muốn chuyển lỗ từ năm trước sang thì bạn phải nhập vào PL 03-2A (Lưu ý: Chỉ chuyển lỗ khi năm có lãi). Do đó trước khi điền thông tin tại C3 thì bạn cần kiểm tra C4 – TNTT trước xem C4 âm hay dương.

Trong trường hợp chỉ tiêu C4 âm (có số liệu ở trong ngoặc): Với trường hợp này các bạn không thực hiện chuyển lỗ (vì lỗ thì sẽ không phải nộp thuế nên không phải chuyển). Nếu C4 ra âm thì năm nay DN không phải nộp thuế nhưng cũng có thể trong kỳ các bạn đã tạm các quý ra số tiền thuế TNDN phải nộp và đã mang tiền đi nộp. 

Làm thông báo phát hành hóa đơn điện tử sau bao lâu thì được sử dụng?

Quy định về hóa đơn có mã và không có mã của cơ quan thuế

Khi đó kế toán cần đưa số tiền đó vào chỉ tiêu E: Thuế TNDN đã tạm nộp trong năm, và cụ thể là chỉ tiêu E1: Thuế TNDN của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nếu trong năm không có số tiền đã nộp tạm tính các quý thì không cần quan tâm đến E1. Còn nếu trong năm có số tiền đã nộp đưa vào E1 để phần mềm hiển thị lên chỉ tiêu G (âm) thì đây là số tiền thuế nộp thừa.

Các chỉ tiêu còn lại bạn không cần thực hiện nhập thông tin nữa. Cuối cùng kế toán tiến hành kết xuất tờ khai XML và nộp tờ khai qua mạng là hoàn thành.

 

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *