Cách tính trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

Cách tính trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đúng quy định về chế độ hưởng trợ cấp BHTN của Thông tư 28/2015 do bộ LĐTBVXH hướng dẫn chi tiết như sau.

1. Điều kiện hưởng trợ cấp

Theo quy định tại Điều 49, Luật Việc làm 2013 về điều kiện được hưởng trợ cấp BHTN như sau:

– Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

+Người lao động đơn phương tự ý chấm dứt hợp đồng lao động không đúng quy định;

+Người được hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng thì sẽ không được nhận trợ cấp thất nghiệp nữa;

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

– Người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian là 2 năm trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp được quy định tại điểm a,b khoản 1 điều 43 luật này; và người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 3 năm trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1  điều 43 của luật này.

2. Số tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trong cách tính trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, số tháng hưởng trợ cấp được quy định tính theo số tháng đóng BHTN, thông thường, cứ đóng đủ ít nhất từ 12-36 tháng, tức từ 1-3 năm thì được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp. Nếu đóng lâu dài hơn thì được hưởng nhiều hơn.

3. Về cách tính trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Cách tính trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Theo quy định tại Điều 50 Luật Việc làm năm 2013, cách tính trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp như sau: mức trợ cấp 1 tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 6 tháng trước đó.

a, Trong trường hợp những tháng cuối cùng trước khi nghỉ việc, người lao động sẽ có khoảng thời gian bị gián đoạn đóng Bảo hiểm thất nghiệp thì khi đó, 6 tháng liền kề để trong cách tính trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp là tính bình quân số tiền lương của 6 tháng đóng đóng BHTN trước đó.

b,Cách tính trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng của người lao động với mức hưởng không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với những ai thuộc chế độ lương do nhà nước quy định hoặc mức hưởng không quá 5 lần mức lương tối thiểu theo quy định của Bộ Luật Lao động.

4. Thời điểm được tính trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Thời điểm được tính trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp được tính kể từ ngày thứ 16, sau khi người đó đã nộp đủ toàn bộ hồ sơ yêu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 1, điều 46 Luật việc làm năm 2013.

Trên đây là bài chia sẻ về cách tính trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, hy vọng bài viết mang lại thông tin hữu ích cho bạn đọc để có thêm hiểu biết và quyền lợi cho mình.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *