Bảo hiểm nhân thọ là gì? Cách mua bảo hiểm nhân thọ?

Bảo hiểm nhân thọ là sự đảm bảo chi trả cho người được bảo hiểm một khoản tiền khi mà họ xảy ra rủi ro. Vậy bảo hiểm nhân thọ là gì và cách mua chúng ra sao, mời bạn theo dõi bài viết này.

Bảo hiểm nhân thọ là gì?

Bảo hiểm nhân thọ là kết hợp của bảo vệ tài chính, tiết kiệm có kỷ luật và là đầu tư an toàn

Bảo hiểm nhân thọ là sự đảm bảo chi trả cho người được bảo hiểm một khoản tiền khi mà họ xảy ra rủi ro hoặc kết thúc thời hạn bảo hiểm, với điều kiện người tham gia bảo hiểm nhân thọ phải đóng những khoản chi phí định kì trong khoảng thời gian thỏa thuận có thể là 3 năm, 10 năm hay 20 năm…

Bảo hiểm nhân thọ là kết hợp của bảo vệ tài chính, tiết kiệm có kỷ luật và là đầu tư an toàn cho tất cả mọi người.

Bên cạnh đó, bảo hiểm nhân thọ còn mang ý nghĩa kinh tế- xã hội sâu sắc và giá trị nhân văn cao cả. Bảo hiểm nhân thọ xuất phát từ nhu cầu muốn được bảo vệ của con người.

Các loại hình bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ bảo vệ mọi thành viên gia đình bạn

1.Đối tượng

Bảo hiểm cho con: Phần lớn là các sản phẩm có tính bảo vệ và tiết kiệm cho con có một quỹ học vấn cho con khi con vào Đại học hoặc sau Đại học.

Bảo hiểm cho người trụ cột: Chủ yếu là các sản phẩm có tính bảo vệ, các sản phẩm đầu tư dành cho người trong gia đình muốn chăm sóc sức khỏe và bảo vệ tài chính.

Bảo hiểm cho người hưu trí: Là sản phẩm tích lũy quỹ hưu trí khi về nhà, dành cho những người có nhu cầu tiết kiệm để dành tuổi già.

2. Phương thức tham gia

Bảo hiểm cá nhân: là loại bảo hiểm mà trong đó người tham gia bảo hiểm là cá nhân riêng biệt. Với bảo hiểm này, người được bảo hiểm có thể mua thêm các sản phẩm bổ sung cho người thân trong gia đình trên cùng một hợp đồng.

Bảo hiểm nhóm: là loại bảo hiểm tham gia nhiều người có kèm theo danh sách cá nhân là người được bảo hiểm. Thường là các sản phẩm của Manulife và Bảo Việt nhân thọ.

3.  Mức độ rủi ro

Bảo hiểm tử kỳ: đây là loại bảo hiểm được ký kết trong trường hợp cái chết xảy ra trong thời gian quy định của hợp đồng. Đây còn được coi là bảo hiểm sinh mạng có thời hạn. Nếu cái chết không xảy ra trong thời gian bảo hiểm thì người được bảo hiểm không nhận được bất cứ khoản tiền nào.

Bảo hiểm sinh kỳ: là bảo hiểm cam kết chi trả các khoản tiền trong khoảng thời gian xác định.  Bảo hiểm sinh kỳ đảm bảo thu nhập cố định khi về hưu hoặc khi tuổi già sức yếu. Bên cạnh đó, nó còn giảm bớt vào phụ cấp xã hội và con cái.

Bảo hiểm hỗn hợp: là sự kết hợp giữa bảo hiểm và tiết kiệm số tiền sẽ được trả khi người được bảo hiểm chết hoặc hết hạn bảo hiểm mà được xác định trước đó, thời điểm bảo hiểm xác định thường là 5 năm, 10 năm hoặc 20 năm.

4. Thời hạn hợp đồng

Thời hạn hợp đồng luôn có những sản phẩm bổ sung đi kèm sản phẩm chính. Nó là những sản phẩm chỉ có thời hạn 1 năm, hết 1 năm lại thu phí tiếp để tái tục lại hợp đồng.

5. Các công ty cung cấp bảo hiểm nhân thọ

Bảo Việt nhân thọ, Sunlife, AIA, Manulife, …

công ty cung cấp bảo hiểm nhân thọ

Như vậy việc tìm hiểu về mua bảo hiểm nhân thọ là gì giúp bạn có cái nhìn tổng quan để lựa chọn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp với mình. Mong rằng bào viết này sẽ giúp ích được cho bạn. Chúc bạn thành công!

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *